കര്‍ക്കിടകത്തിലെ, കണ്ണുനീര്‍ വറ്റിയൊരു രാത്രി


 
മഹ്‌മുദ്‌ ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍
Unable to connect to mysql server: localhost