ഒണ്‍ലൈന്‍ ഇലക്ഷന്‍   വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉടന്‍ പേര്‍ ചേര്‍ക്കുക

തദ്ദേശ സ്വയഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010 കാഴ്ചകള്‍

തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹ്സിന്‍, നജീം,ഹിജാസ്, നിഷാദ് അലി പിന്നെ മുര്‍‌ഷിദ് എം.


നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്നു

Unable to connect to mysql server: localhost