ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:
>>മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സ്‌ , ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എക്സ്‌പ്ലോറര്‍ 7 എന്നിവയാണ്‌ മലയാളം വായിക്കാന്‍ എറ്റവും നല്ലത്‌ .
>>താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന് അവ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാം
>> Download Mozilla Firefox
>> Download Internet Explorer

 
Comments about the www.cmronweb.com
Unable to connect to mysql server: localhost