ഫൂട്ബോള്‍ മേള: കൊടുവള്ളിക്ക് ജയം(19/4/2011)നിസ ചേന്ദമംഗലൂര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യനിധി ഫണ്ടിനായുള്ള ഫുട്ബാള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ലൈറ്റ്‌നിങ് കൊടുവള്ളി ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് എഫ്.സി ഉമ്മളത്തൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.


ചേന്ദമംഗല്ലുരില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും താമസ യോഗ്യമായ വീടു വില്പനക്ക്. ബന്ധപ്പെടുക : 9995702238
 
 
2011 cmr on web Chennamangallur News chennamangaloor GMUP school