മരണം: ആയിഷക്കുട്ടി (05-11-2012)

മൊടവന്‍കുന്നത്ത് ആയിഷക്കുട്ടി (80) ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു. മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്. ഏകമകന്‍ മൊടവന്‍കുന്നത് ബഷീര്‍ (എം.എം.എ.ഒ കോളജ് )


Tags : Chennamangallur

 
 
2012 Chennamangaloor on Web